Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

A. PHẠM VI BẢO HÀNH XE

Chế độ bảo hành này có hiệu lực trong thời gian bảo hành, thực hiện những công việc sửa chữa gây ra bởi khiếm khuyết của vật liệu và tay nghề công nhân trong khi xe được vận hành bình thường.

1. Nhà bảo hành

Nhận bảo hành cho mọi xe mới với điều kiện vận hành trong phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. 

2. Khởi điểm 

Thời gian bảo hành bắt đầu từ ngày đầu tiên xe được bàn giao cho người mua hay ngày đầu tiên mà xe được đưa vào sử dụng, tuỳ thuộc ngày nào sớm hơn.

3. Sửa chữa bảo hành

Các đại lý được uỷ quyền sẽ thực hiện công việc sửa chữa theo bảo hành (Phụ tùng và/hoặc nhân công) miễn phí cho chủ xe.

4. Giới hạn bảo hành 

Những nội dung bảo hành được nêu trong chế độ bảo hành này, những nghĩa vụ và trách nhiệm của HINO: (1) là quy định riêng và thay thế cho mọi chế độ bảo hành, bảo đảm, nghĩa vụ trách nhiệm, quyền lợi và sự đền bù nào khác, được nêu rõ hay hàm ý bởi luật pháp hay các quy định khác, (bao gồm nhưng không hạn chế ở trách nhiệm pháp lý về sự xâm phạm, sự cẩu thả, vi phạm hợp đồng, bất cứ bảo hành nào được nêu để đáp ứng những mục đích riêng biệt), và (2) sẽ không được thay đổi ngoại trừ trường hợp được thoả thuận bằng văn bản có ngày tháng, được đính kèm theo sổ này hay bổ sung sau đó, được ký kết bởi các đại diện uỷ quyền hợp pháp của HINO và chủ xe. Trong bất cứ trường hợp nào, HINO sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại, ngẫu nhiên hay do hậu quả, phát sinh do sự cẩu thả, trách nhiệm đối với những sai phạm, hay bất cứ quy tắc hợp pháp nào khác.

 B. ĐỐI TƯỢNG NGOÀI PHẠM VI BẢO HÀNH

 1. Những tổng thành, cấu kiện mua sẵn Những tổng thành, cấu kiện chính hãng được bảo hành riêng biệt bởi nhà sản xuất chúng. Nếu những cấu kiện đó khiếm khuyết, xin liên hệ tới đại lý của Quý khách. 

 2. Những hư hỏng do tai nạn, thao tác sai hay cải tạo phương tiện 

Chế độ bảo hành này không thực hiện cho những hư hỏng hay sự cố, mòn, rách trước thời hạn, gây ra bởi hay do một phần ảnh hưởng, một cách trực tiếp hay gián tiếp bởi tai nạn hay và quệt, vận hành sai như chở quá tải, thay thế các chi tiết hay cải tạo xe không theo tiêu chuẩn của HINO. 

 3. Những hư hỏng do điều kiện môi trường 

Chế độ bảo hành này không thực hiện cho những hư hỏng do điều kiện môi trường ví dụ như các chất bẩn trong không khí (hóa chất, các chất nhựa, v.v...) các chất muối trên mặt đường, bão tố, sét thiên nhiên hay bất cứ yếu tố nào ngoài sự kiểm soát.

Những hư hỏng do bảo dưỡng sai hay bảo dưỡng không đầy đủ. Việc thiếu bảo dưỡng theo đúng quy chuẩn như được chỉ ra trong lịch trình bảo dưỡng. Những sai sót trong việc sử dụng nhiên liệu, dầu nhớt và chất bôi trơn được giới thiệu trong Sổ tay Lái xe. Khiếm khuyết trong việc đưa xe đi kiểm tra bảo dưỡng tại những hành trình cây số xe chạy nhất định sẽ làm chế độ bảo hành trở nên không còn hiệu lực và giá trị. Bằng chứng của việc bảo dưỡng quy chuẩn tại Trạm Bảo dưỡng thuộc về trách nhiệm của Quý khách. 

4. Việc chuyển đổi thùng xe và các thiết bị 

Việc chuyển đổi thùng xe và các thiết bị, và các thùng xe chuyên dùng không được chế tạo bởi Hiệp Hòa là không thuộc phạm vi chế độ bảo hành này. Chúng được bảo hành riêng biệt bởi nhà chế tạo chúng. Các chi phí bảo dưỡng thông thường như rửa xe, đánh bóng, điều chỉnh động cơ, bổ xung dầu nhớt, thay lọc dầu, lọc khí, lọc nhiên liệu, thay má phanh, má côn v.v…, là không thuộc phạm vi chế độ bảo hành này. Những chi phí này do chủ xe trả. 

5. Phụ phí

Những chi phí, thiệt hại ngẫu nhiên hay cố ý ví dụ như tiền gọi điện thoại, thiệt hại về thời gian, sự bất tiện, hay những thiệt hại về thương mại, chi phí thuê xe, thuê khách sạn là không được chi trả bởi chính sách bảo hành này. 

6. Chi phí kéo xe

Chế độ bảo hành này không được chi trả các chi phí kéo xe.

7. Đối tượng khách ngoài phạm vi bảo hành 

Những điều kiện về tiếng ồn và độ rung bình thường là không thuộc phạm vi chế độ bảo hành này.

Những chi tiết được bảo hành cần được thay thế tại các chu kỳ kiểm tra hay bảo dưỡng điều chỉnh vì các lý do khác ngoài sự hư hỏng.

Hiện tượng ăn mòn do những nguyên nhân sau sẽ không được bảo hành: 

•  Tai nạn, phá hỏng, sử dụng cẩu thả, và những cải tạo không được chấp thuẩn. 

•  Rỗ mòn do cát, sỏi, bụi, muối, mưa đá, v.v… 

•  Sự mòn do lắp đặt những thiết bị không được chấp thuận. 

•  Các nội dung khác không quy định trong chế độ bảo hành này. 

•  Bất cứ xe nào mà đồng hồ đo quãng đường xe chạy bị cắt liên kết hay số cây số xe chạy đã bị điều chỉnh, thay đổi khiến không thể xác định được thực tế sử dụng của đông cơ và phương tiện. 

Những sự cố do dùng sai, dùng quá mức, điều chỉnh sai, cải tạo, thay thế va đập, cắt liên kết, bảo dưỡng sai hay không đầy đủ hay do sử dụng những loại nhiên liệu không được khuyến cáo cho động cơ. Việc sử dụng các chi tiết, phụ tùng không chính hãng là không được bảo hành

•  Những sự cố do dùng sai, dùng quá mức, điều chỉnh sai, cải tạo, thay thế va đập, cắt liên kết, bảo dưỡng sai hay không đầy đủ hay do sử dụng những loại nhiên liệu không được khuyến cáo cho động cơ.

•  Những chi tiết được bảo hành cần được thay thế tại các chu kỳ kiểm tra hay bảo dưỡng điều chỉnh vì các lý do khác ngoài sự hư hỏng. 

•  Việc sử dụng các chi tiết, phụ tùng không chính hiệu HINO. 

•  Thời gian bị mất, sự bất tiện, thiệt hại về sử dụng phương tiện/động cơ hay những thiệt hại kinh doanh. 

•  Thời gian bị mất, sự bất tiện, thiệt hại về sử dụng phương tiện/động cơ hay những kinh doanh. 

•  Bất cứ xe nào mà đồng hồ đo quãng đường xe chạy bị cắt liên kết hay số cây số xe chạy đã bị điều chỉnh, thay đổi khiến không thể xác định được thực tế sử dụng của động cơ và phương tiện. 

Lá côn, Má phanh lốp, ắc quy và các loại bóng đèn là những chi tiết hao mòn không nằm trong phạm vi bảo hành. 

 C. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ XE

1. Bảo dưỡng

Quý khách có trách nhiệm tuân theo đúng các chỉ dẫn trong Sổ tay Lái xe để vận hành hoàn hảo và theo đúng các yêu cầu bảo dưỡng được mô tả. 

2. Dịch vụ bảo hành 

Để nhận được dịch vụ bảo hành, Quý khách có trách nhiệm đưa xe đến Trạm Bảo dưỡng gần nhất. 

Trong trường hợp những khiếm khuyết được bảo hành mà Quý khách không thể đưa xe đến trạm bảo dưỡng gần đó, Quý khách liên hệ tới đại lý bán xe hoặc yêu cầu trợ giúp. Những sửa chữa được thực hiện tại nơi khác, ngoài Trạm Bảo dưỡng, phải được sự chấp thuận trước đó. 

3. Biên bản bảo dưỡng 

Quý khách có trách nhiệm theo đúng lịch trình bảo dưỡng và đảm bảo việc bảo dưỡng theo lịch trình được thực hiện và xác nhận của Trạm bảo dưỡng. 

4. Kiểm tra xe mới 

Hiệp Hòa cung cấp việc kiểm tra xe miễn phí và bắt buộc tại 1000 Km và 5000 Km đầu tiên miễn phí tiền công. Để nhận được việc Kiểm tra xe mới, Quý khách có trách nhiệm đảm bảo tất cả các danh mục trong Biên bản Kiểm tra xe mới cập nhật trên trang web này tại hành trình 1000 Km và 5000 Km đầu tiên tại Trạm Bảo dưỡng.

Nếu không tuân theo quy định trên xe của bạn sẽ không được hưởng chế độ bảo hành theo quy định.

 

VÌ SAO CHỌN HIEPHOA™️

✔ Công ty Hiệp Hòa luôn đảm bảo sẵn sàng và kịp thời giao hàng cho khách hàng từ 4 – 20 tuần kể từ ngày mua hàng, tùy thuộc loại sản phẩm.

✔ Có mặt trên thị trường hơn 25 năm qua, Công ty Hiệp Hòa là đối tác chiến lược của các Bộ, Ban ngành và công ty trên khắp 63 tỉnh thành.

✔ Để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm, Hiệp Hòa chú trọng từng bộ phận, chi tiết qua việc sử dụng các linh kiện nhập khẩu từ các nước G7.

✔ Sản phẩm được nhập khẩu và lắp ráp trực tiếp tại Hiệp Hòa, giá cả cạnh tranh giảm thiểu 30-50% giá xe nhập khẩu nguyên chiếc mà chất lượng không đổi.

Với đội ngũ công nhân, kỹ sư lành nghề và giàu kinh nghiệm, các sản phẩm sau khi mua của khách hàng sẽ được bảo trì và sửa chữa hoàn toàn miễn phí.

Qua hơn 25 năm nghiên cứu và phát triển, Hiệp Hòa có một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng bất kỳ nhu cầu chuyên biệt nào của khách hàng.