Giới thiệu cho bạn bè

Cẩu Unic 5 tấn 3 đoạn trên hino fg8jp thùng 6,5m

Cẩu 5 tấn 3 đoạn UNIC URV553 HINO FG8JP7A-F Thùng dài 6,5m
Cẩu Unic 5 tấn 3 đoạn trên hino fg8jp thùng 6,5m